Oxaco is de oud-leerlingenvereniging van het Xaveriuscollege met als doel de band tussen het Jezuïetencollege en haar oud-leerlingen levendig te houden. Oxaco wil de onderlinge verbondenheid van oud-leerlingen bevorderen via communicatie (social media, website, school, print & digitale kanalen) en onmoetingsmomenten (eigen of gedeelde initiatieven van andere verenigingen zoals Oxaco-Seniorenwerking, Oxaco-sportclubs, Capenberg, jeugdbewegingen, …).

Binnenkort stellen wij onze actieve leden graag uitgebreid aan u voor. Vandaag krijgt u al een kort overzicht:

 • Pieter Thomaes (penningmeester)
 • Steve Leung (secretaris)
 • Veerle Van Den Bergh (voorzitter)
 • Alex Peeters
 • Christine Smet
 • Dirk Brawers
 • Dirk Terryn
 • Guido Dekeyser
 • Ivo Vermeiren
 • Jan Engelen
 • Joery Janssens
 • Johan Sauviller
 • Michael Eulaers
 • Peter Michielsens
 • Steven Leyder
 • Tim Peinen
 • Michiel Carpentier
Oxaco vzw
Collegelaan, 36
2140 Antwerpen
KBO nr.: 0660.800.721.

Rekeningnummer:
BE96 3631 6629 3305
Giften op naam van Oxaco vzw met vermelding van ‘NAAM en/of BEDRIJF’