Oxaco is de oud-leerlingenvereniging van het Xaveriuscollege met als doel de band tussen het Jezuïetencollege en haar oud-leerlingen levendig te houden. Oxaco wil de onderlinge verbondenheid van oud-leerlingen bevorderen via communicatie (social media, website, school, print & digitale kanalen) en onmoetingsmomenten (eigen of gedeelde initiatieven van andere verenigingen zoals Oxaco-Seniorenwerking, Oxaco-sportclubs, Capenberg, jeugdbewegingen, …).

De effectieve leden van Oxaco VZW zijn:

  • Steve Leung (voorzitter)
  • Christine Smet (secretaris)
  • Joery Janssens (penningmeester)
  • Steven Leyder
  • Dirk Brawers
  • Dirk Terryn
  • Ivo Vermeiren
Oxaco vzw
Collegelaan, 36
2140 Antwerpen
KBO nr.: 0660.800.721.

Rekeningnummer:
BE96 3631 6629 3305
Giften op naam van Oxaco vzw met vermelding van ‘NAAM en/of BEDRIJF’