We vernemen het droevige nieuws van het overlijden van oud-leraar Jan Van Humbeeck, leraar Frans op het college tot 1995.

Meer informatie kan u vinden op https://www.uitvaartcentrum.be/rouwpagina/Jan%20Van%20Humbeeck-1933